LOG IND

 

 

 KONTAKT TIL ORKESTRET

Er du interesseret i yderligere information om orkestrets aktiviteter kontakt:
Should you be interested in more information, please contact:

Bestyrelsesformand Christian Andersen
email:christian43@mail.dk

AFBUD TIL PRØVE
Strygere: Ring til Eva Rode på 4019 3654 eller email evarode@hotmail.com
Træ- og messingsblæsere: Lone Lindholm på 2082 9422 eller emal lonelindholm@hotmail.com


BESTYRELSE
NSSIs bestyrelse som valgt på den ordinære generalforsamling den 4. februar 2020:

Formand: Christian Andersen
Næstformand: Eva Rode
Kasserer: Poul Kjær Mortensen
Medlem: Lone Tvermoes Lindholm
Medlem: Niels Erik Mortensen
1. suppleant: Hanne Sørensen
2. suppleant: Peter Bjørno Jensen


Formænd for arbejdsudvalg:
Orkesterudvalg: Eva Rode
Koncertudvalg: Christian Andersen
Repertoireudvalg: Poul Kjær Mortensen
Ressourceudvalg: Christian Andersen
Rejseudvalg: Eva Rode

Nodearkivar: Hanne Sørensen
Hjælpere for nodearkivar: Lone Tvermoes Lindholm og Niels Erik Mortensen

PR-virksomhed: Niels Erik Mortensen

Teknisk relaterede spørgsmål vedrørende hjemmesiden bedes rettet til webmaster@nssi.dk