LOG IND

 

 

 Italien 2001

Københavns sinfonia rjéjste til Norditalien, Torino området. Dirigent Jørgen Fuglebæk. Solist klarinettist Kjell Inge Stevensson